Strid troens gode strid!

Tema og forkynnelse

Temaet for årets konferanse er hentet fra 1 Tim 6:12, hvor Paulus formaner Timoteus til å stride troens gode strid. 

Som troende er vi kalt til strid, kalt til å kjempe for Kristi sak i denne verden. En kamp som ikke er mot kjøtt og blod, "men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet" (Ef 6:12). Vi møter på ulike måter motstand og utfordringer knyttet til troen, og vi ønsker å rette fokuset på ulike aspekter ved kampen vi er kalt til å kjempe som kristne. I en tid hvor den kristne tro lenge har sett ut til å være på tilbakegang i vår del av verden, trenger vi som Guds folk å minnes at vi er kalt til strid. 

Forkynnere på årets konferanse er Mika Kaltoft fra Aarhus Bibelkirke og Nordic Hope, sammen med noen av de eldste fra arrangørmenighetene.